Kérdése van? Hívjon minket! +36-20/9 620 720

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.02.01.

1. A WEBÁRUHÁZ ADATAI

Cégnév, cégforma: Sipos Zsófia

Székhely: 4031 Debrecen Kishegyesi út 38.

Levelezési cím: 4031 Debrecen Kishegyesi út 38.

A Webáruház telefonszáma: +36209620720

A Webáruház e-mail címe: joompmanufaktura@gmail.com 

Bejegyző cégbíróság/bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 56574414

Adószám: 57906081-1-29

Különleges hatósági engedély és annak száma:

A Webáruház képviselője: Győri-Baros László 

A Webáruház értékesítési online felülete (domain név): joomp.hu

Bankszámlaszám: 11738008-21495023

Személyes ügyfélszolgálat (pl. üzlet) címe: -

 

 

 

2. MIT TARTALMAZ EZ A DOKUMENTUM?

A Vásárló és a Webáruház között létrejövő szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) tartalmát

 

 • a Vásárló és a Webáruház között a vásárlási folyamat során létrejövő egyedi feltételek

 

és

 

 • a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”)

 

együttesen határozzák meg.

 

Ennek megfelelően az ÁSZF az alábbiakat tartalmazza:

 

 • a cégünk (a Webáruház) fontosabb adatait, elérhetőségét,
 • az Önt, mint Vásárlót, és a bennünket, mint Webáruházat megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a Honlapunk használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés menete, a szerződés írásba foglalt-e, a szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség és visszaigazolás stb.)
 • a teljesítési határidők egyes szabályait,
 • a felelősségi szabályokat,
 • a szállítási és fizetési feltételeket,
 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
 • a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
 • az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

 

 

Fogalmak

 

Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározásait az I. Mellékletben gyűjtöttük össze teljeskörűen az Ön számára. A jobb szövegértés érdekében itt a törzsszövegben is egyes részeknél meghatározunk fogalmakat.

 

 

Technikai információk, kötelező tájékoztatások

 

A Honlap használatához szükséges technikai információkat, illetve a jogszabályok által előírt egyes más tájékoztatásokat, melyeket az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon találja meg.

 

3. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Szerződésre irányadó jog Magyarország jogszabályai. Felsoroltuk a legfontosabb jogszabályokat, hogy Ön első kézből és teljesen hiteles forrásból is meggyőződhessen jogairól:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen a Hatodik Könyv)
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
4. BEVEZETÉS

Üdvözöljük az általunk üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”).  

 

 

A Szerződés nyelve

 

A Szerződés nyelve magyar.

 

 

Alapvető információ: ki tesz ajánlatot és ki fogadja azt el?

 

A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Webáruház részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Ön minősül ajánlattevőnek, a Webáruház az Ön ajánlatát elfogadja és így jön létre közöttünk a szerződés.

 

 

Alapvető információ: írásbeli-e a közöttünk létrejött szerződés?

 

A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így az Ön és a Webáruház közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Webáruház nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

 

 

Megrendelés leadása, szerződés létrejötte

 

A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Webáruház nem tudja teljesíteni.

 

Ön a Honlap használata során tanúsított ráutaló magatartásával (pl. jelölőnégyzet bejelölése és/vagy megrendelést indító gomb leklikkelése) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és a konkrét Termék(ek) megvásárlására vonatkozó egyedi feltételeket.

 

 

Magatartási kódex

 

A Webáruház magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

5. RÉSZLETES VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Regisztráció

 

A regisztráció a Honlapon történő vásárlásnak feltétele.

 

 

A Honlapon történő regisztráció szabályai:

           

 • Ön regisztrálni, a „Regisztráció/regisztrálok” vagy hasonló feliratú gombra kattintást követően egy e-mail cím és egyéb adatok megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).

 

 • A sikeres regisztrációt követően, Ön a belépési felületen a belépési adatait megadva tud belépni a felhasználó fiókjába.

 

 • Ön jogosult a regisztrációjának törlését kérni a Honlapon meghatározott módon (pl. a felhasználói fiókjában vagy a kapcsolattartói email címünkre küldött üzenetével). Az üzenet megérkezését követően a Webáruház köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

 • A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Webáruházat.

 

 • Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

Megrendelés folyamata

 

Termék megismerése, kiválasztása, a termékek megjelenítése

 

Önnek lehetősége van a Honlap felületén böngészni a Termékek között, melyeket különböző szempontok szerint mutatunk be Önnek. A termékkategória nevére kattintva a benne szereplő Termékek listája megjelenik. Ön a Termékek nevére, fotójára klikkelve tájékozódhat a Termék lényeges tulajdonságairól, részletes jellemzőiről, áráról.

 

A webáruházban található ábrák, fényképek és termékfotók megjelenítésével folyamatosan törekszünk arra, hogy a webáruházban lévő fényképek minél élethűbb megjelenést biztosítsanak. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az ábrák, fényképek és termékfotók színei az emberi szem számára másképp jelennek meg, mint az informatikai eszközökön. Az eltérések az általad használt számítógép vagy egyéb eszköz színfelbontásától, színmegjelenítés módjától, fényviszonyoktól is függhetnek. Ezen eltérések miatt a Webáruház nem vállal semmiféle felelősséget.

 

 

A „kosár” funkciói

 

Ha bármely Termék elnyeri tetszését, úgy a „Kosárba rakom” vagy hasonló feliratú gombra/szóra kattintva tudja a Terméke(ke)t virtuális kosarába helyezni, ami egyfajta  „előszobája” a megrendelésnek.

 

A kosár tartalmát a „Kosár tartalma”, a „Kosár” vagy hasonló feliratra/gombra vagy a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudja megtekinteni.

 

A kosárba rakott Termék(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt Ön tetszés szerint csökkentheti, növelheti vagy a Terméke(ke)t törölheti a kosárból.

 

 

Milyen lépéseket kell tennie Önnek a megrendelés indításához?

 

A megrendelésének elküldéséhez Önnek szükséges megadnia a nevét, a számlázási és kiszállítási adatokat a Honlapon található webűrlap kitöltésével és ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt szállítási és fizetési módot.  Ha Ön már regisztrált és be is jelentkezett fiókjába, az Ön kényelme érdekében egyes adatokat a rendszerünk már előre betölt(het) Önnek.

 

 

Mit javasolt tennie Önnek a megrendelés elküldése előtt? (adat ellenőrzés/javítás)

 

Mielőtt Ön véglegesítené a megrendelését, egy összefoglaló oldal segítségével kérjük ellenőrizze minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Terméke(ke)t, azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat a megadott adatokon. Amennyiben még a végleges elküldés előtt változtatni szeretne a kosár bármely tartalmi elemén vagy az Ön adatain, akkor azt még megteheti a Webáruház által biztosított technikai módokon (pl. „Vissza” felirat/gomb vagy balra mutató nyíl).

 

 

A megrendelés elküldése és az Ön fizetési kötelezettségének keletkezése

 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Termékeknek, akkor a jelen ÁSZF elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) a „” vagy hasonló feliratú gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Webáruház részére, ami az Ön részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

Termékek árával kapcsolatos fontos információ

 

A Honlapon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttó) van feltüntetve, a Termék ÁFA-kulcsának és a Webáruház adóalanyiságára vonatkozó előírásoknak megfelelően. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is.

 

Rendelés visszaigazolásának folyamata

 

Az alábbi módon jöhet létre Ön és a Webáruház között szerződés:

 

Miután Ön elküldte részünkre a megrendelését a Honlapon, Ön két e-mailt fog kapni tőlünk.  Először egy automatikus technikai visszaigazoló emailt, aztán egy második, szerződést létrehozó emailt.

 

Az első email egy automatikus visszaigazoló e-mail, amelyben arról tájékoztatjuk, hogy rendelése megérkezett a rendszerbe. Ez egy technikai jellegű rendszerüzenet, mely tartalmazza a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét és a Termék árát.

 

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az automata visszaigazoló e-mail tévesen tartalmazza az Ön adatait, úgy ezt a tényt köteles velünk e-mail útján haladéktalanul közölni, ezzel együtt a helyes adatait megadni. Amennyiben az automata visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg e-mail fiókjába, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ugyanis elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

 

A második e-mail (már nem automata, technikai jellegű rendszerüzenet) tartalmazza a Webáruház szerződéses (azaz az Ön ajánlatát/megrendelését elfogadó) nyilatkozatát, amely az Ön megrendelés beküldésének időpontjától számított legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét. Az ajánlat elfogadó e-mail a Webáruház részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Ön és a Webáruház között.

 

Az Ön és a Webáruház között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Webáruház dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

   

  Szerződés létrejötte, a szerződés tartalma

   

  Mikor jön létre a szerződés Ön és a Webáruház között?

   

  Az ajánlat elfogadó e-mail a Webáruház részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Ön és a Webáruház között abban az időpontban, amikor a mi szerződéses nyilatkozatunkat tartalmazó email az Ön elektronikus levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.  

   

   

  Milyen típusú szerződésnek minősül az Ön és a Webáruház között létrejött Szerződés?

   

  Az Ön és a Webáruház között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Webáruház dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

   

  Ajánlati kötöttség

   

  Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül nem kapja meg a Webáruháztól az elküldött rendelésére, vagyis az ajánlatának elfogadására (teljesítésére) irányuló ajánlat elfogadó visszaigazoló e-mailt.

   

  A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az a címzett részére hozzáférhetővé válik.

   

  Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ön hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt Ön nem tud üzenetet fogadni, a Webáruház kizárja a felelősségét az Ön megrendelésének meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének elmaradásáért.

   

  Ha Ön rendelését már elküldte a Webáruház részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Webáruház felé, a nem kívánt vagy téves adat tartalmú rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

   

  Hibás ár

   

  A lehető legnagyobb gondossággal járunk el a Termékek árának és Termékek leírásának feltüntetésekor. Előfordulhat, hogy mégis a Termék szokásos piaci árától jelentősen eltérő árat (akciós) jelenítünk meg és/vagy informatikai eszköz/szoftver hiba miatt irreális árat tüntetünk fel.

   

  Nyilvánvalóan hibás ár lehet az alábbi három eset bármelyike:

  • 0 Ft-os árat tüntet fel a Webáruház egy vagy több Terméknél,
  • kedvezményes, de a kedvezmény tényleges mértékének nem megfelelően csökkentett árat tüntet fel a Webáruház egy vagy több Terméknél,
  • a tényleges árleszállítás szándéka nélkül, hibásan kikerülő árat tüntet fel a Webáruház egy vagy több Terméknél, mely a kedvezményes piaci árszintnél is alacsonyabb.

   

  Ilyen esetekben a Webáruház az alábbiakra jogosult:

  1. nem fogadja el (elutasítja) az Ön a Webáruház szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árral) létrejött ajánlatát

  ÉS

  1. választása szerint a valós szerződéses akaratának már megfelelő áron tesz ajánlattételi felhívást Önnek (Ön nem köteles ezen az új áron új megrendelést leadni felénk),

  VAGY

  1. vagy a téves áron indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezárultnak minősül és a szerződés nem jön létre.

   

  Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

   

  A Webáruház tehát feltételezi a Vásárlóról, hogy rendelésekor a tudatos fogyasztótól elvárhatóak alapján jár el, tehát tisztában van a megrendelni kívánt Termék tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével, így azzal is, ha a Terméknek a Webáruház által feltüntetett ára nyilvánvalóan túl alacsony.

   

  Számla

   

  A Webáruház számlát állít ki az Ön vásárlásáról és a számlát e-mailben küldi el Önnek és/vagy a csomagban helyezi el.

   

  A Webáruház elektronikus számlát állít ki Önnek és Ön az ÁSZF elfogadásával beleegyezik ebbe.

   

  Fizetési módok

   

  Az Ön által kiválasztott Termékek vételárát Ön többféle fizetési megoldással tudja kiegyenlíteni.   Az Ön rendelkezésére álló fizetési megoldások készlete időről-időre változik. Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról a Honlapon több helyen (pl. ikonokkal) és a konkrét Termék megrendelésekor is tájékoztatjuk. Itt általános tájékoztatást adunk Önnek a fizetési megoldásokról.

   

  A megrendelés végösszegének kiegyenlítése az alábbi fizetési módok igénybevételével lehetséges:

  Bankkártyás fizetés: Ön a bankkártyás előre fizetés lehetőségét is ki tudja választani a fizetési módozatok között. A Webáruházzal szerződésben álló pénzügyi szolgáltató rendszerében biztonságos módon fizethet bankkártyájával.

   

  Banki átutalás: A megrendelés ellenértékét a Termék(ek) kiszállítását megelőzően banki átutalással is kiegyenlítheti. A banki átutalás indítása előtt mindenképp várja meg, amíg a Webáruház visszaigazolja az Ön megrendelését és megküldi Önnek a szükséges átutalási utasításokat.  A Webáruház bankszámlaszámát biztonságképpen ellenőrizze le a 4. pontban megadott bankszámla információ alapján.

   

  A Webáruház – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

   

  A részletes fizetési megoldásokat az I. sz. Mellékletünk tartalmazza.

   

  Szállítási feltételek

   

  Általános tájékoztatás

   

  Az Ön által kiválasztott Termékek többféle szállítási módon és időről-időre változó áron rendelhetőek meg, egyes esetekben pedig akció keretében folyamatosan változó áron találja ezeket meg. Az aktuálisan elérhető szállítási módozatokról és azok áráról, egyéb feltételeiről a konkrét Termék megrendelésekor tájékoztatjuk. Itt az ÁSZF-ben csak általános tájékoztatást adunk Önnek a szállítási feltételekről. A II. sz. mellékletben és a konkrét megrendelési folyamat során további tájékoztatásokat adunk az egyes kiszállítási módokhoz kapcsolódó részletes szállítási feltételekről.

   

   

  Átvételi módok

   

  1. Házhozszállítás

  Házhozszállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.

   

  Ha Ön a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az értesítőn található szám segítségével lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt Termékek kiszállítását.

   

  A futárszolgálat tehát összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Webáruház csak akkor kísérli meg újból, ha Ön a megrendelés ellenértékét átutalással a Webáruház részére már megfizette és a vételár a Webáruház számláján jóváírásra került.

   

  A Webáruház fenntartja a jogot arra, hogy az egy megrendelésben szereplő Termékeket egyszerre szállítja ki, részszállítás teljesítését nem vállalja.

   

  1. Személyes átvétel/átvételi pont

  A megrendelt Termékek átvételére személyes átvételt is biztosítunk a megrendelés során megadott lehetőségek között.

   

   

  Termék átvételével kapcsolatos tájékoztatás

   

  Amennyiben az lehetséges, a Termék(ek) átvételekor Ön köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson és/vagy a Terméke(ke)n, kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét és/vagy haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk. A 7. pontban részletezett kellékszavatossági igények kivételével utólagos és/vagy jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el.

   

   

  Szállítási határidő

   

  A Webáruház a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, átlagosan 14 napon belül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a Terméket.

   

  A konkrét szállítási határidőt minden esetben a Webáruház által küldött visszaigazolás tartalmazza.

   

  A Webáruház az Ön rendelését, a megrendelt Termék(ek) típusától függően a lehető leghamarabb átadja a futárszolgálatnak. A tényleges szállítási idő ettől eltérhet a választott módtól is függően. A Webáruház és/vagy a futárcég a szállítás napjáról e-mailben és/vagy sms-ben előzetesen értesíti Önt.

   

  A Webáruház késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (lásd a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben) jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Webáruház a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

   

  A Fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

  1. a Webáruház a szerződés teljesítését megtagadta

  VAGY

  1. a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

   

  Kiszállítás kifizetési feltételhez kötése

   

  Amennyiben Ön korábban már a megrendelt Terméket nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Webáruházhoz, a Webáruház a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését.

   

  A Webáruháznak jogában áll visszatartani a Termék(ek) átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön a Termék árát sikeresen megfizette az elektronikus fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az esetet, amikor az átutalással fizetett Termék esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Webáruházhoz nem érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg).  A Webáruház a vételár kiegészítésére hívja fel a Vásárlót, ha a Termék árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.

   

   

  Értékesítés külföldre

   

  Amennyiben a Honlapon megadott feltételek szerint a Magyarországról rendelő személyek a Termék kiszállítását kérhetik Magyarországra és/vagy bármely Európai Uniós tagállam területére, ezt a lehetőséget kérheti a nem Magyarországról rendelő személy is. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazunk hátrányos területi megkülönböztetést az egyes megrendelőkkel szemben.

   

  Amennyiben a Webáruház a megrendeléseket az Európai Unió (EU) területén belül külföldre is kiszállítja a fentiek szerint, akkor a külföldi megrendelésekre is jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vásárlónak

  • az a Fogyasztó minősül, aki valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy
  • az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást.

   

  A Honlapon található tartalom és az Önnel folytatott levelezésünk és egyéb adatközléseink főleg magyar nyelven történnek, és nem vagyunk kötelesek a Vásárló választása szerinti nyelven levelezni/telefonálni a Vásárlóval.

   

  Kárveszély átszállása

   

  Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül (lásd a fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben) és a Webáruház vállalja a Termék(ek) Fogyasztóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Termék(ek)et. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vásárlóra, ha a fuvarozót a Vásárló bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Webáruház ajánlotta.

  6. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL ÉS AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI

  A Fogyasztó elállási joga

   

  Fontos információ: az e pontban felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

   

  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

   

  1. Terméknek,
  2. több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

   

  a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

   

  A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

   

  A Fogyasztó elállási jogának kizárása

   

  A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

   

  1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

   

  1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

   

  1. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   

  1. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

   

  1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

   

  Ha a Fogyasztó mégis élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 4. pontjában feltüntetett elérhetőségeken a Webáruház részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a jelen ÁSZF végén található IV. Mellékletben elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

   

  Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

   

  Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

   

  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Webáruház részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Webáruház a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

   

   

  Melyik félen van a bizonyítási teher?

   

  A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban (6.pont) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

   

   

  Mit kell tennie a Webáruháznak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

   

  A Webáruház köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését, különösen akkor, ha Fogyasztó a Honlapon biztosított módon küldte be elállási nyilatkozatát (például webűrlapon).

   

   

  Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

   

  A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a Webáruház által a Honlapon feltüntetett visszavételi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

   

   

  Kit terhel a visszaküldés költsége?

   

  A Terméknek a Webáruház címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Webáruház vállalta-e a költségek viselését. A Webáruház azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Webáruház az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

   

   

  Fogyasztó felelhet a Termék értékcsökkenéséért elállás esetén

   

  A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Webáruház tehát követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

   

   

  Meddig kell a Webáruháznak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén?

   

  Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a Webáruház visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

   

   

  Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

   

  A Webáruház jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Webáruház a korábbi időpontot veszi figyelembe.

   

   

  Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

   

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Webáruház, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, például az elállási nyilatkozatán megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   

  A pénz visszatérítésének leggyorsabb és legbiztonságosabb módja a banki átutalás, így mindenképp javasoljuk az elállásnál a banki visszautalás választását.
  Amennyiben a visszatérítést minél gyorsabban bankszámlára utalással szeretné, úgy kérjük, ne felejtse el bankszámlaszámát az elállási nyilatkozatában vagy (elektronikus) levelében megadni részünkre.

   

  Hogyan vizsgáljuk meg a visszaérkező csomagot elállás, vagy csere esetén?

   

  A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása videókamerával rögzítésre kerül. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, használt, koszos, vagy hiányos volt).

  7. KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

  A különböző szavatossági jogokról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a VI. Mellékletben található [LINK rá ha külön oldalon is van]

  8. HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI A JOGAIT?

  Jogérvényesítési lehetőségek

   

  Panaszügyintézés

   

  Mikor tehet Ön panaszt?

   

  Ön panaszt tehet a Webáruháznál a Webáruháznak és minden, a Webáruház érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami a Termék(ek)nek Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

   

   

  Hogyan teheti meg panaszát?

   

  Ön a panaszát szóban és írásban is megteheti.

   

   

  Hol tehet Ön panaszt?

   

  Ön a Termékkel vagy a Webáruház értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

   

  Szóbeli panasz

   

  A szóbeli panasz kivizsgálásának szabályai

   

  A Webáruház a telefonon keresztül közölt szóbeli panaszt köteles azonnal megvizsgálni és amennyiben arra lehetősége van, szükség szerint orvosolni. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Webáruház a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

   

   

  A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

   

  A Webáruház a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg – legkésőbb 30 napon belül - megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

   

  A Webáruház panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát a panasz felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.

   

  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Webáruház egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

   

  Egyekekben a szóbeli panasz feldolgozásakor a Webáruház az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

   

  Írásbeli panasz

   

  A Webáruház a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről.  

   

  A panasz elutasítása esetén a Webáruház az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A panasz elutasítása esetén a Webáruház köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Webáruház a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

   

  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   

  Amennyiben a Webáruház és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Webáruházzal való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Webáruház székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

   

  • Békéltető testületi eljárás
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
  • Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül
  • Bírósági eljárás kezdeményezése

   

  Részletek:

  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

   

  Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Webáruház piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

   

  Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU   

  Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

   

  Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

   

  Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

  Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

   

  Békéltető testületek elérhetősége:

  http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

   

  Amennyiben a Webáruház a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Webáruházzal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

   

  A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

   

  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Webáruház és a Fogyasztó között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Webáruház kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

   

  A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

   

   

  A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
  • a testület döntésére irányuló indítványt,
  • a fogyasztó aláírását.

   

  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Webáruház írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

   

  A Webáruházat a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Ennek megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. A Webáruházak jogsértő magatartása ellen kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, arról való eltekintésre nincs lehetőség, az nem mellőzhető a kis- és középvállalkozások esetén sem.

   

  A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

   

  Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Webáruház székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

   

  A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

   

   

   

  Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

  Amennyiben valamelyik elérhetőségi adat megváltozott, az alábbi linken tudja a legfrissebb elérhetőségi adatokat megtekinteni: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

   

  Baranya Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Telefonszám: 06-72-507-154
  Fax: 06-72-507-152
  Email: info@baranyabekeltetes.hu

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
  Fax: 06-76-501-538
  Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
  Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

  Békés Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszám: 06-66-324-976
  Fax: 06-66-324-976
  Email: bekeltetes@bmkik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
  Fax: 06-46-501-099
  Email: bekeltetes@bokik.hu

  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Telefonszám: 06-1-488-2131
  Fax: 06-1-488-2186
  Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszám: 06-62-554-250/118
  Fax: 06-62-426-149
  Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  Fejér Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszám:06-22-510-310
  Fax: 06-22-510-312
  Email: fmkik@fmkik.hu

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszám: 06-96-520-217
  Fax: 06-96-520-218
  Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszám: 06-52-500-710
  Fax: 06-52-500-720
  Email: bekelteto@hbkik.hu

  Heves Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  Telefonszám: 06-36-429-612
  Fax: 06-36-323-615
  Email: hkik@hkik.hu

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
  Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
  Fax: 06-56-510-628
  Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszám: 06-34-513-027
  Fax: 06-34-316-259
  Email:bekeltetes@kemkik.hu

  Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
  Telefonszám: 06-32-520-860
  Fax: 06-32-520-862
  Email: nkik@nkik.hu

  Pest Megyei Békéltető Testület
  Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
  Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
  Telefonszám: 06-1-269-0703
  Fax: 06-1-474-7921
  Email: pmbekelteto@pmkik.hu

  Somogy Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
  Telefonszám: 06-82-501-026
  Fax: 06-82-501-046
  Email: skik@skik.hu

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszám: 06-42-311-544
  Fax: 06-42-311-750
  Email: bekelteto@szabkam.hu

  Tolna Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
  Telefonszám: 06-74-411-661
  Fax: 06-74-411-456
  Email: kamara@tmkik.hu

  Vas Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszám: 06-94-312-356
  Fax: 06-94-316-936
  Email: vmkik@vmkik.hu

  Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
  Telefonszám: 06-88-429-008
  Fax: 06-88-412-150
  Email: bekelteto@veszpremikamara.hu

  Zala Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
  Telefonszám: 06-92-550-513
  Fax: 06-92-550-525
  Email: zmbekelteto@zmkik.hu

  A Webáruházat a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

   

  Bírósági eljárás kezdeményezése

   

  Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

   

  A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

  • az eljáró bíróságot;
  • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
  • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
  9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  Felelősség

   

  A Vásárló a Honlapot, a webshop felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Webáruház nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

   

  A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

   

  A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Webáruház jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Webáruház jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

   

  A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Webáruházak oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Webáruház nem vállal felelősséget.

   

  Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Webáruház felé. Ha a Webáruház jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

   

  Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

   

  A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Webáruház a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

   

  A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Webáruház előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

   

  A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a Webáruház kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként 1000 Ft, illetve képenként 5000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében a Webáruház közjegyzői közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövetett jogsértések tanúsítására, így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések.

   

  A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

   

  A Webáruház fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Webáruház által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Webáruház adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Webáruház külön írásbeli engedélyt adott.

   

  Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Webáruház által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Webáruház adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

   

  Felhasználók által közölt adatok, információk

   

  A Honlap felhasználója teljes mértékben felel az általa a Webáruháznak az oldal igénybevételével eljuttatott információkért, így tartalmilag, azok valódiságát tekintve és az esetleges kapcsolódó szerzői jogok tekintetében is. A Honlap felhasználója hozzájárul az általa megadott adatok és információk tárolásához, statisztikai elemzésekhez és egyéb – a személyes adatok védelmét nem sértő – üzleti célokra történő felhasználásához bármilyen formában és bármilyen aktuális vagy jövőbeli eszközzel, beleértve az összes Tartalmat, audio és video tartalmat is, melyet a Ön küld el akár harmadik feleken keresztül is.

   

   

  Jogról lemondás feltételei

   

  Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Webáruház valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

  10. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA, KIZÁRÁSOK

  Hogyan módosíthatjuk az ÁSZF-et?

   

  A Webáruház jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú.

   

   

  A szerződés teljessége, kizárások

   

  A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Webáruház és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

  Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Webáruház és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

   

   

  I. Melléklet

  Felek: Webáruház és Vásárló együttesen.

   

  Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

   

  Fontos: a békéltető testületek előtt induló eljárásokat a fenti „Fogyasztó” meghatározáson kívül eső személyek is megindíthatják, ugyanis ebben a szűk körben a fogyasztó fogalma kibővül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezettel, egyházi jogi személlyel, társasházzal, lakásszövetkezettel, mikro-, kis- és középvállalkozással, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

   

  Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.

   

  Honlap: A Webáruház által üzemeltetett elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.

   

  Jótállás: A Fogyasztó és a Webáruház között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

   

  Szerződés: Webáruház és Vásárló között a Honlap igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

   

  Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

   

  Termék(ek): a Honlap kínálatában szereplő, értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog/dolgok, mely a Szerződés tárgyát képezheti(k) a Vásárló megrendelése esetén.

   

  Vásárló: a Honlapon keresztül vételi ajánlat megtételével Szerződést kötő személy, amely egyaránt lehet fogyasztó vagy nem fogyasztónak minősülő szervezet (jogi személy vagy annak nem minősülő más szervezet).

   

  Webáruház: a jelen ÁSZF egyik szerződő fele, a 4. pontban meghatározott szervezet vagy egyéni vállalkozó.

   

   

  II. Melléklet

  Szállítási feltételek

   

  Fontos: az itt található feltételek és lehetőségek tájékoztató jellegűek. Az Ön megrendelése időpontjában a konkrét megrendelésére vonatkozó tényleges és aktuális szállítási díjakat, a lehetőségek listáját és a végleges szállítási feltételeket a megrendelési folyamat során és a megrendelés elküldése előtt megjelenő rendelés összesítő felületen és/vagy a visszaigazoló e-mail(ek)ben találja meg.

   

   

  Magyar Posta

   

  Kényelmes és egyszerű csomagátvételi lehetőség. Fizethet bankkártyával vagy készpénzzel.
  A kézbesítést kérheti lakcímére, vagy akár munkahelyére. Országos lefedettség.

  Kétszeri kézbesítési kísérlet MPL Üzleti csomag esetén, amelyet az alapdíj tartalmaz.
  Első sikertelen kézbesítést követően (MPL Üzleti Csomag esetén) a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltatóhelyen történő átvételét.

  MPL Üzleti Csomag esetén a házhoz kézbesített küldemények maximális tömege 40 kg és MPL Postacsomagnál 20 kg lehet.

  Bővebb info: https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/haznal_torteno_csomagkezbesites

   

  MPL Csomagautomata

   

  A Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző méretű rekeszekből állnak, amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel gyors - a kapott kód és telefonszámunk megadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen kívül napi 24 órában állnak a rendelkezésünkre.

  Bővebb infó: https://www.posta.hu/csomagautomata

   

  MPL Postapont – COOP PostaPont

   

  • A a legtöbb MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 órában nyitva tart, így a munka előtt és után is elhozható a csomag.
  • SMS-ben vagy e-mailben értesülhet a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné.
  • Az átvételi pontok könnyen megközelíthetőek.
  • A kutakon a parkolás egyszerű és ingyenes.
  • A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet.
  • Jellemzően 5 vagy 10 munkanapos megőrzési idő van, a részletekről tájékoztatjuk a konkrét megrendelés visszaigazolásában.
  • A küldemények maximális tömege 20 kg.

   

  GLS Futárszolgálat

   

  A GLS Futárszolgálat gondoskodik az Ön által megrendelt Termékek kiszállításáról.

   

   

  DPD

   

   

  A DPD Futárszolgálat gondoskodik az Ön által megrendelt Termékek kiszállításáról.

   

   

  Express One

   

   

  Az Express One futárszolgálat gondoskodik az Ön által megrendelt Termékek kiszállításáról.

  Bővebb információ: https://tracking.expressone.hu

   

  Sprinter

   

  A Sprinter futárszolgálat gondoskodik az Ön által megrendelt Termékek kiszállításáról.

  Bővebb információ: https://www.sprinter.hu/csomagkereso

   

  Fürgefutár

   

  A Fürgefutár, a futárszolgálatok egyik aggregátora gondoskodik az Ön által megrendelt Termékek kiszállításáról.

   

  Bővebb információ: https://www.furgefutar.hu/

   

  Foxpost

   

  Többnyire bevásárlóközpontokban érhető el a szolgáltatás, aminek keretében csomagautomatáknál veheti át a megrendelt Termékeket.

   

  Bővebb információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

   

  Pick Pack Pont

  A Pick Pack Pont egy olyan szállítási lehetőség, amely igénybe vételével a Sprinter futárszolgálat szállítja ki a csomagját az ország közel több, mint 120 városában megtalálható több mint 400 Pick Pack Pont valamelyikébe, ahol Ön átveheti az interneten megrendelt csomagot.

  A Pick Pack Pontok Relay, Inmedio hírlapüzletekben valamint OMV töltőállomásokon találhatóak. Bővebb információ: https://www.pickpackpontok.hu

  Személyes átvétel

   

  Előre egyeztettet helyszínen és időpontban.

   

  A személyes átvétel díja: 0 Ft (ingyenes)

   

   

  DPD Pickup Csomópont

  Az országban több, mint 115 helyen tudja átvenni csomagját, ha ezt a megoldást választja.

  Bővebb információ: https://www.dpd.com/hu/wp-content/uploads/sites/228/2021/04/Csomagpontok-listaja-20210413-3.pdf

   

  Csomagküldő.hu

   

  Általában már másnap kézbesíti a csomagokat ez a szolgáltató.

   

  Bővebb információ és átvevőhelyek: https://www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek

   

  III. Melléklet

  Fontos: az itt található feltételek és lehetőségek tájékoztató jellegűek. Az Ön megrendelése időpontjában a konkrét megrendelésére vonatkozó tényleges és aktuális fizetési lehetőségek listáját és a végleges fizetési feltételeket a megrendelési folyamat során adott tájékoztatásainkban és a megrendelés elküldése előtt megjelenő rendelés összesítő felületen találja meg.

   

   

  Banki utalás

   

  Ön a Termékek árát egy megszokott módon, banki átutalás útján is kiegyenlítheti. A rendelés azonosítót kérjük, feltétlenül írja be az átutalás „Közlemény” rovatába. A rendelés azonosítót a visszaigazoló email tartalmazza. A beírt bankszámlaszámunkat mindig többször alaposan ellenőrizze le és vesse össze az ÁSZF elején (4.pont) található bankszámla adatokkal, mert a téves banki átutalásokért a banki átutalást kezdeményező fél, azaz Ön felel.

   

   

  Készpénzes fizetés személyes átvételkor

   

  Amennyiben személyesen veszi át a Terméket, Önnek lehetősége van készpénzben kiegyenlíteni az árát.

   

  Barion

   

  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül is megvalósulhatnak, amennyiben Ön ezt a fizetési lehetőséget választja. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

   

   

  Simple átutalás (OTP Csoport)

   

  Ön könnyen és biztonságosan fizetheti ki átutalással a Termékek árát az OTP Simple online fizetési rendszerén keresztül.


  Bővebb információ: https://www.otpsimple.hu/

   

   

   

   

   

  Simple bankkártyás fizetés (OTP Csoport)

   

  A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

  A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

  A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

  Elfogadott bankkártyák: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express

  A tranzakció lépései

  1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
  2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
  3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
  4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

  Mire figyeljen bankkártyával történő fizetéskor?

  • A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.
  • Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön kibocsátó bankjánál.
  • A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt.
  • A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

  Biztonsági jó tanácsok

  • Növeli a biztonságot, ha SMS-szolgáltatást igényel bankjától, melynek eredményeképpen a számlán történt változásokról azonnal értesítést kap.
  • Kérjük, készpénzfelvételnél, illetve vásárlásnál használt négyjegyű PIN kódját soha ne adja meg internetes fizetés esetén, illetve ügyeljen arra, hogy a kártyaszámát és a kártya lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek!
  • A vásárlást, fizetést követően mindig jelentkezzen ki a web oldalról! Különösen fontos ez olyan számítógép esetén, amit más is használ. Az adatai védelme érdekében javasoljuk, hogy saját gépről vásároljon, kerülje a nyilvános internetes kávézókat, hotspotokat!
  • Kéjük, e-mailben történő adategyeztetéskor fokozottan figyeljen, ugyanis Nyugat- Európában és az Egyesült Államokban egyre gyakoribb, hogy illetéktelenek e-mailben próbálnak adatot kicsalni.
  • Bővebb információ:https://www.simple.hu/Fooldal

   

   

  IV. Melléklet

  Elállási nyilatkozat minta

   

  Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

   

  Webáruház adatai:

  Cégnév:

  Sipos Zsófia

  Székhely:

  4031 Debrecen Kishegyesi út 38.

  Telefon:

  +36209620720

  E-mail:

  joompmanufaktura@gmail.com

  Adószám:

  57906081-1-29

   

  Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat a Webáruházzal az alábbi termék/ek adásvételével kapcsolatban kötött szerződés tekintetében:

   

  Megrendelés száma:………………………………………………………….

  Termék megnevezése:……………………………………………………….

   

  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

   

  Elállást gyakorló fogyasztó(k) neve:..........................................................................................

  Elállást gyakorló fogyasztó(k) címe:....................................................................................…..

  ....................................................................................................................................................

   

  A pénz visszatérítésének leggyorsabb és legbiztonságosabb módja a banki átutalás, így mindenképp javasoljuk az elállásnál a banki visszautalás választását! Amennyiben a visszatérítést minél gyorsabban bankszámlára utalással szeretné, úgy kérjük ne felejtse el ezt a részt kitölteni!

  Amennyiben az alábbi adatokat megadja, hozzájárul ahhoz, hogy Webáruház az Ön által kifizetett végösszeget átutalás formájában térítse vissza az Ön részére:

   

  Kedvezményezett neve:………………………………..............................................................

  Bankszámlaszám:………………………………….............................................................…..

  Az Ön vásárláskor/regisztrációkor megadott email címe: .........................................................

   

  Kelt ………..................................., ....................év............................hónap……………..nap

   

   

  ……………………………...….....................................................................................

  Fogyasztó(k) aláírása

   

  (kérjük csak abban az esetben írja alá, ha postai úton küldi el részünkre)

   

  V. MELLÉKLET

  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

   

   

  A Fogyasztó elállási joga

   

  Fontos információ: az itt felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

   

  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

   

  1. Terméknek,
  2. több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

   

  a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

   

  A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

   

  A Fogyasztó elállási jogának kizárása

   

  A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

   

  1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

   

  1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

   

   

  1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Webáruháztól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

   

  1. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   

  1. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

   

  1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

   

  Ha a Fogyasztó mégis élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 4. pontjában feltüntetett elérhetőségeken a Webáruház részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt  vagy a jelen ÁSZF végén található IV. Mellékletben elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

   

  Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

   

  Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

   

  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Webáruház részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Webáruház a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

   

   

  Melyik félen van a bizonyítási teher?

   

  A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban (6.pont) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

   

   

  Mit kell tennie a Webáruháznak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

   

  A Webáruház köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését, különösen akkor, ha Fogyasztó a Honlapon biztosított módon küldte be elállási nyilatkozatát (például webűrlapon).

   

   

  Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

   

  A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a Webáruház által a Honlapon feltüntetett visszavételi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

   

   

  Kit terhel a visszaküldés költsége?

   

  A Terméknek a Webáruház címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Webáruház vállalta e költségek viselését. A Webáruház azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Webáruház az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

   

   

  Fogyasztó felelhet a Termék értékcsökkenéséért elállás esetén

   

  A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Webáruház tehát követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

   

   

  Meddig kell a Webáruháznak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén?

   

  Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Webáruház visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

   

   

  Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

   

  A Webáruház jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Webáruház a korábbi időpontot veszi figyelembe.

   

   

  Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

   

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Webáruház, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, például az elállási nyilatkozatán megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   

  A pénz visszatérítésének leggyorsabb és legbiztonságosabb módja a banki átutalás, így mindenképp javasoljuk az elállásnál a banki visszautalás választását.
  Amennyiben a visszatérítést minél gyorsabban bankszámlára utalással szeretné, úgy kérjük, ne felejtse el bankszámlaszámát az elállási nyilatkozatában vagy (elektronikus) levelében megadni részünkre.

   

  Hogyan vizsgáljuk meg a visszaérkező csomagot elállás, vagy csere esetén?

   

  A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása videókamerával rögzítésre kerül. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, használt, koszos, vagy hiányos volt).

   

   

  VI. Melléklet

  TÁJÉKOZTATÓ A SZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

   

  Amennyiben bármilyen kérdése van az Önt megillető szavatossági, jótállási jogokról, keresse ügyfélszolgálatunkat a KAPCSOLAT menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

   

  A tájékoztatóban megadott jogaival Ön akkor élhet, ha a Webáruház hibásan teljesített Önnek.

  Hibás teljesítésről akkor beszélünk, ha a Webáruház szolgáltatása (a Termék) nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

  Fontos, hogy a Webáruház nem teljesített hibásan, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett (pl. minőségcsökkent, leértékelt Termék esetén).

   

  Az alábbiak teljesülése esetén minősül szerződésszerűnek a Webáruház szolgáltatása (a Termék vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatások):

   

  1. a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
  2. b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Webáruház tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;
  3. c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és
  4. d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

   

  További feltétele a szerződésszerű teljesítésnek az, hogy a Termék vagy a Webáruház egyéb szolgáltatása:

   

  (ialkalmas legyen azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

  (iirendelkezzen a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Webáruház, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;

  (iiirendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és

  (ivmeg kell felelnie a Webáruház által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

  Fontos: A Webáruház szolgáltatásának nem kell megfelelnie a (ii) pontban említett nyilvános kijelentésnek, ha a Webáruház bizonyítja, hogy

  1. a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
  2. b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
  3. c) a nyilvános kijelentés a fogyasztó szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

   

  Hibás teljesítés áru adásvételi szerződés esetén

  A Webáruház hibásan teljesít, ha a Termék hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

  1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Webáruház végezte el, vagy a Webáruház felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
  2. b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Webáruház által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

   

  Ha az adásvételi szerződés szerint az árut (Terméket) a Webáruház helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Webáruház felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Webáruház által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

   

  Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Webáruház felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

  1. a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy
  2. b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

  következik be vagy válik felismerhetővé.

  Hibás teljesítés digitális elemeket tartalmazó áru esetén

  Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a Webáruháznak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

  A Webáruháznak a frissítés elérhetővé tételét az alábbi időtartamokig kell biztosítania:

   Ha az adásvételi szerződés

  1. a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor addig, amíg az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
  2. b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két évig vagykét évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama

   

  Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Webáruház nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

  1. a) a Webáruház tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
  2. b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Webáruház által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

  Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a jelen Tájékoztatóban leírt követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

   

   

   

  Szavatosság és jótállás viszonya

   

  A jótállás és a szavatossági jogok egymás mellett érvényesülnek. Alapvető különbség köztük, hogy jótállás esetén a Fogyasztó számára kedvezőbben vannak megállapítva a bizonyítási teher szabályai.

   

  Hibás teljesítés

   

  Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   

  Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

   

  Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

   

  Kellékszavatosság

   

  Ön a Webáruház hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI.30) Korm. rendelet szabályai szerint. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

   

  Használt termékek esetében 2 évnél rövidebb elévülési határidő is kiköthető. A Webáruház az általa értékesített Termékei esetében minden esetben 1 év szavatosságot vállal, melynek értelmében Ön 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   

  Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

   

  Ön közvetlenül a Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   

  a)      Kellékszavatosság keretében érvényesíthető igények

  Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Webáruház költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   

  A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

   

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Webáruházzal.

   

  Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Webáruház adott okot.

   

  Ha a szavatossági igényét a Terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

   

  b)      A Webáruház mentesülése a kellékszavatossági kötelezettsége alól

  A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon (áru és digitális elemet tartalmazó áru adásvétele  esetén 12 hónapon) belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a Terméket a Webáruháztól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Webáruház csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett.

   

  Amennyiben a Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap (áru és digitális elemet tartalmazó áru adásvétele  esetén 12 hónap) eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   

  Kellékszavatossági szabályok áru adásvételére irányuló fogyasztói szerződés esetén

  A Webáruház megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Webáruháznak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

  A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

  1. a) a Webáruház nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a lent meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
  2. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Webáruház megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
  3. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  4. d) a Webáruház nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Webáruház észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

   

  Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a

  Webáruházat terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

   

  A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Webáruház nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

   

  Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

   

  A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Webáruház rendelkezésére kell bocsátania.

   

  Feltételek:

  A Webáruháznak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

   

  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

   

  A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Webáruháznak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

   

  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

   

  Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - a fenti bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

  1. a) a fogyasztónak a Webáruház költségére vissza kell küldenie a Webáruháznak az érintett árut; és
  2. b) a Webáruháznak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

   

  Termékszavatosság

   

  A Termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – elállhat (lásd. 6. pont) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   

  Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   

  a)      Termékszavatosság keretében érvényesíthető igények

  Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

   

  Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

   

  b)      A gyártó mentesülése a termékszavatossági kötelezettsége alól

  A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   

  A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   

  Jótállás

   

  Hibás teljesítés esetén a Webáruház jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl. műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei eladása esetén.

   

  A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új Termékekre terjed ki és csak a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

   

  A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

   

  A Webáruház az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a Termék a Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

   

  A Webáruház jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

   

  A jótállás időtartama

   

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

   

  A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a Terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. 

   

  A jótállási határidő a fogyasztási cikk Ön részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Webáruház vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha Ön a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

   

  A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

   

  Jótállás keretében érvényesíthető igények

   

  Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön:

  • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet.

   

  • ha a Webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Webáruház költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   

  Jótállási igény érvényesítését kizáró hibák

   

  Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

  • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás okozta.

   

  A jótállási/szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő Vásárló esetén)

   

  Ön a kijavítás iránti igényét választása szerint a Webáruház székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Webáruház által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Jótállási igényeit a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Webáruház felé.

   

  A szerződés megkötésének bizonyítása Önt terheli (számlával, nyugtával).

   

  A Webáruházat terhelik a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek.

   

  A Webáruház köteles az Ön által nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát késedelem nélkül, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátani.

  A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

   

  Ha az Ön által bejelentett szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor a Webáruház nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Önt.

   

  A Webáruház a jegyzőkönyvet felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság számára bemutatni.

   

  A Webáruház törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Webáruház Önt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon történik.

   

  Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Webáruház köteles az Ön által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni. A nyolc napos határidő a kijavításra előírt harmincnapos határidő eredménytelen elteltekor kezdődik.

   

  A kijavítás egyéb szabályai kötelező jótállás esetén

   

  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára eltérő megállapodást nem köthetnek.

   

  Ha a jótállási időtartam alatt:

  1. a Termék első alkalommal történő javítása során a Webáruház részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Webáruház köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni,

   

  1. a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában, vagy ha nem igényli a vételár arányos leszállítását, és Ön fogyasztóként nem kívánja a fogyasztási cikket a Webáruház költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Webáruház köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni,

   

  1. ha a Termék kijavítására a kijavítási igény Webáruház részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában - a Webáruház köteles a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

   

  Amennyiben a fogyasztási cikk a negyedik alkalommal hibásodik meg, Ön jogosult a Webáruház felé kijavítási igénnyel fordulni, vagy a vételár arányos leszállítását kérni a Webáruháztól, vagy a fogyasztási cikket a Webáruház költségére kijavítani. Amennyiben Ön ezen jogaival nem él, vagy erről nem nyilatkozott, a Webáruháznak a fogyasztási cikket 8 napon belül ki kell cserélnie, ha erre nincs lehetőség, a számlán, vagy nyugtán szereplő eladási árat 8 napon belül vissza kell térítenie Önnek.

   

  A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

   

  Ha a Webáruház szavatossági vagy jótállási kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

   

  A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

   

  Három munkanapon belüli csereigény

   

  Ha Ön a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Webáruház nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

   

  Párhuzamos jogérvényesítés tilalma

   

  Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

   

  A jótállás tehát nem érinti az Ön jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

   

  Jogviták rendezése

   

  Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, Ön békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, az ÁSZF 8. pontjában feltüntettettek szerint.

   

  A Webáruház nem vállal szavatosságot és felelősséget az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

   

  FOGALMAK

   

  áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut, (megegyezik a Szerződés fogalomrendszerében a Termékkel);

  digitális elemeket tartalmazó áru (Termék)ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;

  digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat;

  digitális szolgáltatás:

  1. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
  2. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

  digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;

  fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

  funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;

  gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

  integrálás: a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó digitális környezetének különböző alkotóelemeivel való oly módon történő összekapcsolása és beillesztése, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó követelményeknek megfelelően használható legyen;

  interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

  jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal;

  kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

  személyes adat: az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat;

  tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és teljesítményét szokásos használat mellett;

  tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

  térítésmentesen: az áru, digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele érdekében felmerült szükséges költségek - különösen a postaköltség, a szállítási költség, a munkaerőköltség vagy az anyagköltség - megfizetése nélkül;

  vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás, ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el;

  vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

   

   

  Adatkezelési tájékoztató
  Adatkezelési tájékoztató

  A Joomp Asztalos Manufaktúra webshop (Üzemeltető: Sipos Zsófia e.v.) számára kiemelt fontosságú a joomp.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, és gondoskodunk azok biztonságáról.

  A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja cégünk általános szerződési és vásárlási feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

   

   

  Adat sértetlenségének és bizalmas kezelésének megőrzése

  A webshop üzemeltetője felelősséget vállal, hogy a joomp.hu weboldalon keresztül szerzett vagy létrejött személyes adatok csak illetékes, a GDPR tekintetében megfelelő adatkezelőhöz kerülhet illetve illetéktelen kézbe kerülésekor, véletlen hiba, sérülés esetén. Az adatokat kezelő szerver szolgáltatónk:

  • Webhely: UNAS Online Kft.
  • Cím.: 9400 Sopron Kőszegi út 14.
  • Adatfeldolgozási technológia és adatkezelés: (https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato) megfelel a GDPR előírásoknak.

   

  Kezelt adatok

  A megrendelés folyamán rögzített adatokat cégünk a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Azok megadása önkéntes alapon, az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés, vagyis a szerződés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk megismerheti a csomag kézbesítéséhez.

  A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges – megadandó adatok:

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Irányítószám
  • Település
  • Utca, házszám

   

  Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

  Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra:

  • Korábbi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
  • Regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok
  • Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok: név, e-mail cím

  Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

  Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma és a felhasználó profil képe is megjelenik nyilvánosan.

  A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrzi.

  Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

   

  Adatok felhasználása / adattovábbítás

  A regisztrációkor és megrendeléskor megadott adatokat a joomp.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából tárolja. A tárolt adatokhoz az ügyfélszolgálatunk és a logisztikát kiszolgáló munkatársaink férnek hozzá/kezelik. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó működik közre. Ezek az alábbiak lehetnek:

  • Csomagszállító cég részére átadott adatok: Név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám
  • Online bankkártyás fizetést biztosító cég. Átadott adatok: Kosárérték, vásárlás dátuma és időpontja, tranzakció azonosító.

  A szállítást végző partner cégek a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen átvétel esetén a címzett értesítésére használják. Online fizetés esetén a tranzakció azonosító, a vásárlás összege, dátuma és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító cég felé.

  A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, böngésző típusa, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

   

  Adatok korlátozása

   

  Az üzemeltető csak a kereskedelmi tevékenységéhez és vásárlóink kiszolgálásához feltétlenül szükséges, releváns mennyiségű adatot tárol és dolgoz fel.

   

  Adatmódosítás

  A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

  Megrendelés esetén a megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

   

  Adatok törlése

  Regisztrációját, és ezzel együtt minden személyes adatot írásos kérés esetén bármikor töröljük. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen tájékoztatóban közzétett elérhetőségeken lehet kérni. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

  Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges.

   

   

  Adatok kikérése

  A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén a jelen tájékoztatóban közzétett elérhetőségeken kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott.

  Az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

   

  Adatok tárolásának időtartama

  Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év).

  Az adatokat cégünk a számviteli törvénynek megfelelő időtartamig, vagyis megadásuktól számított 5 évig tárolja.

  Ha hozzászól / véleményt ír egy termékről, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

   

  Hírlevél

  Hírlevelet kizárólag azoknak küldünk, akik feliratkoztak rá. Minden egyes kiküldött hírlevél tartalmaz leiratkozó linket is. Kizárólag a joomp.hu-hoz kapcsolódó információkat továbbítjuk hírleveleinkben. Más cégek által szponzorált cikkeket, direkt marketing anyagokat semmilyen körülmények között nem küldünk.

  Hírlevelünkre a regisztrációkor vagy az erre kialakított űrlapon iratkozhat fel. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A megadott adatokat cégünk bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintással azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő hírlevél törlési igényt 2 munkanapon belül teljesítjük. Az általunk küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű. Aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal.

  A hírlevélre feliratkozók listáját külső szolgáltató,

  • Adatfeldolgozás helye (webhely): https://www.unas.hu
  • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
  • Webhely: https://unas.hu/
  • Cégnév: UNAS Online Kft.
  • Székhely: 9400 Sopron Kőszegi út 14

  tárolja

   

  Statisztikai adatok

  A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, böngésző típusa, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A joomp.hu által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

   

  Cookie-k (sütik)

  A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

  A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. Bennük személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, meglátogatott oldalak listája, alap információk a böngészőhöz kapcsolódó számítógépről. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerül tárolásra.

  Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

  Ha rendelkezik felhasználói fiókkal és be is van jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárja a böngészőt.

  A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöli, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

  Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkeszt, egy újabb sütit tárol el a böngészője. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

   

  Cookie (süti) szabályzat a joomp.hu weboldalon

   

  Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról.

   

  Mi a cookie (süti)?

   

  A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

   

  A cookie-k típusai

  • Munkamenet cookie:ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
  • Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
  • Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben a joomp.hu)
  • Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

   

  Milyen sütiket használunk és miért?

  • Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.
   A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:
   – Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
   – Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;
   – Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;
   – Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
   – Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.
  • Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.
   A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
   – Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
   – Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
   – Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
   – Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez.A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.
  • Használatot elősegítő cookie-k:ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.
   A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
   – Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
   – Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

   

  Az Ön hozzájárulása

   

  A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

  Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

   

  Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
  Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

  A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

  Google Chrome

  Firefox

  Microsoft Edge és Internet Explorer

  Safari

   

  Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

   

  Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

   

  További információk a cookie-król

   

  A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

  http://www.youronlinechoices.com/hu/

  http://www.allaboutcookies.org/

  http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

  Google Analytics Cookie-k

  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

   

  Google remarketing

  A Google általunk használt remarketing megoldása lehetővé teszi, hogy az oldalainkat korábban meglátogató személyek részére online hirdetést jelenítsünk meg. Ezek a hirdetések külső szolgálatatóknál (közöttük a Google), illetve különböző internetes oldalakon jelenítjük meg.

   

  Facebook remarketing

  A Facebook általunk használt remarketing megoldása lehetővé teszi, hogy az oldalainkat korábban meglátogató személyek részére online hirdetést jelenítsünk meg. Ezek a hirdetések a facebook oldalain jelennek meg.

   

  Vonatkozó jogszabályok

   

  Törvényesség, méltányosság és átláthatóság

  Az üzemeltető biztosítja, hogy az adatkezelés mikéntje az adat tulajdonosa számára ismert, a leírtaknak megfelelően történik és a GDPR előírásoknak megfelel.

   

  Információk tulajdonjoga

  Kijelentjük, hogy a joomp.hu webáruházat működtető vállalkozás birtokolja az oldalakon látható információkat. A joomp.hu oldalainak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a joomp.hu oldalairól származó információk, cikkek engedély nélküli árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése! A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

  A joomp.hu címen elérhető portál html kódja a az üzemeltetőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt statisztikai és személyes felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

   

  Az adatkezelő adatai, elérhetősége

  Név: Sipos Zsófia
  Székhely és levelezési cím: 4031 Debrecen Kishegyesi út 38.
  Adószám: 57906081-1-29
  Adatkezelési ügyekre kijelölt munkatárs: Győri-Baros László
  E-mail: joompmanufaktura@gmail.com

   

  Jogorvoslat

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36 (1)391-1400
  Web: http://naih.hu
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Vásárlási tudnivalók

  VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ


  A vásárlási folyamat részletes leírását a megfelelő menüpontokban és az ÁSZF megfelelő fejezeteiben találhatóak meg.


  A vásárlás menete


  A regisztráció a Honlapon történő vásárlás feltétele.


  Adatkezelés


  Az adatkezelésünket bővebben az Adatkezelési Tájékoztatóban (a weboldal jobb alsó sarkában az Információk alatt található meg) ismerheti meg, itt annyit
  szeretnénk közölni, hogy adataikat a legnagyobb tisztelettel és csak a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékig használjuk.


   


  Megrendelés folyamata


  Termék megismerése, kiválasztása, a termékek megjelenítése


  Önnek lehetősége van a Honlap felületén böngészni a Termékek között, melyeket különböző szempontok szerint mutatunk be Önnek. A termékkategória nevére
  kattintva a benne szereplő Termékek listája megjelenik. Ön a Termékek nevére, fotójára klikkelve tájékozódhat a Termék lényeges tulajdonságairól, részletes
  jellemzőiről, áráról.


   

  A webáruházban található ábrák, fényképek és termékfotók megjelenítésével folyamatosan törekszünk arra, hogy a webáruházban lévő fényképek minél élethűbb
  megjelenést biztosítsanak. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az ábrák, fényképek és termékfotók színei az emberi szem számára másképp jelennek meg, mint az
  informatikai eszközökön. Az eltérések az általad használt számítógép vagy egyéb eszköz színfelbontásától, színmegjelenítés módjától, fényviszonyoktól is
  függhetnek. Ezen eltérések miatt a Webáruház nem vállal semmiféle felelősséget.


    


  A „kosár” funkciói


  Ha bármely Termék elnyeri tetszését, úgy a „Kosárba rakom” vagy hasonló feliratú gombra/szóra kattintva tudja a Terméke(ke)t virtuális kosarába helyezni, ami
  egyfajta  „előszobája” a megrendelésnek.


   


  A kosár tartalmát a „Kosár tartalma”, a „Kosár” vagy hasonló feliratra/gombra vagy a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudja megtekinteni.


   


  A kosárba rakott Termék(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt Ön tetszés szerint csökkentheti, növelheti vagy a Terméke(ke)t törölheti a
  kosárból.


   


  Milyen lépéseket kell tennie Önnek a megrendelés indításához?


  A megrendelésének elküldéséhez Önnek szükséges megadnia a nevét, a számlázási és kiszállítási adatokat a Honlapon található webűrlap kitöltésével és ki kell
  választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt szállítási és fizetési módot.  Ha Ön már regisztrált a Honlapunkon és be is jelentkezett fiókjába, az Ön
  kényelme érdekében egyes adatokat a rendszerünk már előre betölt(het) Önnek.


   


  Mit javasolt tennie Önnek a megrendelés elküldése előtt? (adat ellenőrzés/javítás)


  Mielőtt Ön véglegesítené a megrendelését, egy összefoglaló oldal segítségével kérjük ellenőrizze minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt
  Terméke(ke)t, azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat a megadott adatokon. Amennyiben még a végleges elküldés előtt
  változtatni szeretne a kosár bármely tartalmi elemén vagy az Ön adatain, akkor azt még megteheti a Webáruház által biztosított technikai módokon (pl. „Vissza”
  felirat/gomb vagy balra mutató nyíl).

  A megrendelés elküldése és az Ön fizetési kötelezettségének keletkezése


  Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Termékeknek,
  akkor a jelen ÁSZF elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) a „” vagy hasonló feliratú gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni
  a Webáruház részére, ami az Ön részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.


   


  Termékek árával kapcsolatos fontos információ


  A Honlapon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttó) van feltüntetve, a Termék ÁFA-
  kulcsának és a Webáruház adóalanyiságára vonatkozó előírásoknak megfelelően. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A
  Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz,
  beleértve a szállítás díját is.

  Rendelés visszaigazolásának folyamata


  Az alábbi módokon jöhet létre Ön és a Webáruház között szerződés. Azt, hogy az alábbi két lehetőség közül melyik módon jön létre a szerződésünk, a Honlapon
  történő tájékoztatásunk és az általunk küldött emailek tartalmazzák.


     1. Egy automatikus technikai visszaigazoló email és egy második, szerződést létrehozó email


   


  Miután Ön elküldte részünkre a megrendelését a Honlapon, Ön két e-mailt fog kapni tőlünk.


   


  Az első email egy automatikus visszaigazoló e-mail, amelyben arról tájékoztatjuk, hogy
  rendelése megérkezett a rendszerbe. Ez egy technikai jellegű rendszerüzenet, mely tartalmazza a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek
  felsorolását, mennyiségét, a Termék árát.


   


  Amennyiben azt tapasztalja, hogy az automata visszaigazoló e-mail tévesen tartalmazza az Ön adatait, úgy ezt a tényt köteles velünk e-mail útján
  haladéktalanul közölni, ezzel együtt a helyes adatait megadni. Amennyiben az automata visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg e-mail fiókjába, kérjük
  vegye fel velünk a kapcsolatot, ugyanis elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.  A második e-mail (már nem automata, technikai jellegű rendszerüzenet) tartalmazza Webáruház szerződéses (azaz az Ön
  ajánlatát/megrendelését elfogadó) nyilatkozatát, amely az Ön megrendelés beküldésének időpontjától számított legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja a
  megrendelés teljesíthetőségét. Az ajánlat elfogadó e-mail a Webáruház részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Ön és a
  Webáruház között.  Az Ön és a Webáruház között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az
  adásvételi szerződés alapján a Webáruház dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
  1. Egy emailt küldünk a megrendelésének beérkezés után


   


  Miután Ön elküldte részünkre a megrendelését a Honlapon, Ön egy e-mailt fog kapni tőlünk, amely egyszerre tartalmazza:


     1. a) az automatikus visszaigazolást, melyben arról tájékoztatjuk, hogy rendelése megérkezett a rendszerbe és tartalmazza az Ön
   által megadott adatokat (a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a
   fizetendő végösszeget).


   


  Amennyiben azt tapasztalja, hogy a visszaigazolás tévesen tartalmazza az Ön adatait, úgy ezt a tényt köteles velünk e-mail útján haladéktalanul közölni,
  ezzel együtt a helyes adatait megadni. Amennyiben a visszaigazoló és szerződést létrehozó e-mailünk 24 órán belül nem érkezik meg e-mail fiókjába, kérjük vegye fel
  velünk a kapcsolatot, ugyanis elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.


     1. b) a Webáruház szerződéses (azaz az Ön ajánlatát/megrendelését elfogadó) nyilatkozatát, amely az Ön megrendelésének beküldésének
   időpontjától számított legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét.

  Az ajánlat elfogadó e-mail a Webáruház részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Ön és a Webáruház között.


   


  Az Ön és a Webáruház között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az
  adásvételi szerződés alapján a Webáruház dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.


   


   


  Szerződés létrejötte, a szerződés tartalma


  Mikor jön létre a szerződés Ön és a Webáruház között?


   


  Az ajánlat elfogadó e-mail a Webáruház részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Ön és a Webáruház között abban az
  időpontban, amikor a mi szerződéses nyilatkozatunkat tartalmazó email az Ön elektronikus levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.  


   


  Milyen típusú szerződésnek minősül az Ön és a Webáruház között létrejött Szerződés?


   


  Az Ön és a Webáruház között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül.
  Az adásvételi szerződés alapján a Webáruház dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

  Ajánlati kötöttség


   


  Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül nem kapja meg a Webáruháztól az elküldött rendelésére, vagyis
  az ajánlatának elfogadására (teljesítésére) irányuló ajánlat elfogadó visszaigazoló e-mailt.


   


  A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az a címzett részére hozzáférhetővé válik.


   


  Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ön hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely
  telítettsége miatt Ön nem tud üzenetet fogadni, a Webáruház kizárja a felelősségét az Ön megrendelésének meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének
  elmaradásáért.


   


  Ha Ön rendelését már elküldte a Webáruház részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a
  Webáruház felé, a nem kívánt vagy téves adat tartalmú rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.


   


  Hibás ár


   


  A lehető legnagyobb gondossággal járunk el a Termékek árának és Termékek leírásának feltüntetésekor. Előfordulhat, hogy mégis a Termék szokásos piaci árától
  jelentősen eltérő árat (akciós) jelenítünk meg és/vagy informatikai eszköz/szoftver hiba miatt irreális árat tüntetünk fel.


   


  Nyilvánvalóan hibás ár lehet az alábbi három eset bármelyike:  • 0 Ft-os árat tüntet fel a Webáruház egy vagy több Terméknél,

  • kedvezményes, de a kedvezmény tényleges mértékének nem megfelelően csökkentett árat tüntet fel a Webáruház egy vagy több Terméknél,

  • a tényleges árleszállítás szándéka nélkül, hibásan kikerülő árat tüntet fel a Webáruház egy vagy több Terméknél, mely a kedvezményes piaci árszintnél is
   alacsonyabb.


   


  Ilyen esetekben a Webáruház az alábbiakra jogosult:  1. nem fogadja el (elutasítja) az Ön a Webáruház szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árral) létrejött ajánlatát


  ÉS  1. választása szerint a valós szerződéses akaratának már megfelelő áron tesz ajánlattételi felhívást Önnek (Ön nem köteles ezen az új áron új megrendelést leadni
   felénk),


  VAGY  1. vagy a téves áron indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezárultnak minősül és a szerződés nem jön létre.


   


  Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az
  adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.


   


  A Webáruház tehát feltételezi a Vásárlóról, hogy rendelésekor a tudatos fogyasztótól elvárhatóak alapján jár el, tehát tisztában van a megrendelni kívánt Termék
  tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével, így azzal is, ha a Terméknek a Webáruház által feltüntetett ára nyilvánvalóan túl alacsony.


   

  Számla


   


  A Webáruház számlát állít ki az Ön vásárlásáról és a számlát e-mailben küldi el Önnek és/vagy a csomagban helyezi el.


   


  A Webáruház elektronikus számlát állít ki Önnek és Ön az ÁSZF elfogadásával beleegyezik ebbe.


   


  Fizetési módok


   


  Az Ön által kiválasztott Termékek vételárát Ön többféle fizetési megoldással tudja kiegyenlíteni.   Az Ön rendelkezésére álló fizetési megoldások készlete időről-
  időre változik. Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról a Honlapon több helyen (pl. ikonokkal) és a konkrét Termék megrendelésekor is tájékoztatjuk. Itt
  általános tájékoztatást adunk Önnek a fizetési megoldásokról.


   


  A megrendelés végösszegének kiegyenlítése az alábbi fizetési módok igénybevételével lehetséges:


  Bankkártyás fizetés: Ön a bankkártyás előre fizetés lehetőségét is ki tudja választani a fizetési módozatok között. A Webáruházzal
  szerződésben álló pénzügyi szolgáltató rendszerében biztonságos módon fizethet bankkártyájával.


   


  Banki átutalás: A megrendelés ellenértékét a Termék(ek) kiszállítását megelőzően banki átutalással is kiegyenlítheti. A banki átutalás indítása előtt
  mindenképp várja meg, amíg a Webáruház visszaigazolja az Ön megrendelését és megküldi Önnek a szükséges átutalási utasításokat.  A Webáruház
  bankszámlaszámát biztonságképpen ellenőrizze le a 4. pontban megadott bankszámla információ alapján.


   


  A Webáruház – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével
  vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
  Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.


   


  A részletes fizetési megoldásokat az ÁSZF I. sz. Melléklete tartalmazza.

  Szállítási feltételek 


  Általános tájékoztatás


  Az Ön által kiválasztott Termékek többféle szállítási módon és időről-időre változó áron rendelhetőek meg, egyes esetekben pedig akció keretében folyamatosan
  változó áron találja ezeket meg. Az aktuálisan elérhető szállítási módozatokról és azok áráról, egyéb feltételeiről a konkrét Termék megrendelésekor tájékoztatjuk. Itt
  az ÁSZF-ben csak általános tájékoztatást adunk Önnek a szállítási feltételekről. A II. sz. mellékletben és a konkrét megrendelési folyamat során további
  tájékoztatásokat adunk az egyes kiszállítási módokhoz kapcsolódó részletes szállítási feltételekről.


   


  Átvételi módok  1. Házhozszállítás


  Házhozszállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.


   


  Ha Ön a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a megadott elérhetőségek
  valamelyikén. Az értesítőn található szám segítségével lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A
  futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt Termékek kiszállítását.


   


  A futárszolgálat tehát összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást
  a Webáruház csak akkor kísérli meg újból, ha Ön a megrendelés ellenértékét átutalással a Webáruház részére már megfizette és a vételár a Webáruház számláján
  jóváírásra került.


   


  A Webáruház fenntartja a jogot arra, hogy az egy megrendelésben szereplő Termékeket egyszerre szállítja ki, részszállítás teljesítését nem vállalja.


     1. Személyes átvétel/átvételi pont


  A megrendelt Termékek átvételére személyes átvételt is biztosíthatunk Önnek előre egyeztetett helyszínen és időpontban.


   


  Termék átvételével kapcsolatos tájékoztatás


  Amennyiben az lehetséges, a Termék(ek) átvételekor Ön köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a
  csomagoláson és/vagy a Terméke(ke)n, kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét és/vagy haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk. A 7. pontban részletezett
  kellékszavatossági igények kivételével utólagos és/vagy jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el.


   


  Szállítási határidő


   


  A Webáruház a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, átlagosan 14 napon belül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó
  rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a Terméket.


   


  A konkrét szállítási határidőt minden esetben a Webáruház által küldött visszaigazolás tartalmazza.


   


  A Webáruház az Ön rendelését, a megrendelt Termék(ek) típusától függően a lehető leghamarabb átadja a futárszolgálatnak. A tényleges szállítási idő ettől
  eltérhet a választott módtól is függően. A Webáruház és/vagy a futárcég a szállítás napjáról e-mailben és/vagy sms-ben előzetesen értesíti Önt.


   


  A Webáruház késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (lásd a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben) jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a
  Webáruház a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.


   


  A Fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha  1. a Webáruház a szerződés teljesítését megtagadta


  VAGY  1. a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett
   volna teljesíteni.


   

  Kiszállítás kifizetési feltételhez kötése


   


  Amennyiben Ön korábban már a megrendelt Terméket nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a
  Webáruházhoz, a Webáruház a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését.


   


  A Webáruháznak jogában áll visszatartani a Termék(ek) átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön a Termék árát sikeresen megfizette az elektronikus
  fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az esetet, amikor az átutalással fizetett Termék esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a
  vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Webáruházhoz nem érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg).  A Webáruház
  a vételár kiegészítésére hívja fel a Vásárlót, ha a Termék árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.


   


   


  Értékesítés külföldre


   


  Amennyiben a Honlapon megadott feltételek szerint a Magyarországról rendelő személyek a Termék kiszállítását kérhetik Magyarországra és/vagy bármely
  Európai Uniós tagállam területére, ezt a lehetőséget kérheti a nem Magyarországról rendelő személy is. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazunk hátrányos területi
  megkülönböztetést az egyes megrendelőkkel szemben.


   


  Amennyiben a Webáruház a megrendeléseket az Európai Unió (EU) területén belül külföldre is kiszállítja a fentiek szerint, akkor a külföldi megrendelésekre is jelen
  ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vásárlónak  • az a Fogyasztó minősül, aki valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy

  • az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz
   igénybe szolgáltatást.


   


  A Honlapon található tartalom és az Önnel folytatott levelezésünk és egyéb adatközléseink főleg magyar nyelven történnek, és nem vagyunk kötelesek a Vásárló
  választása szerinti nyelven levelezni/telefonálni a Vásárlóval.